Croeso i wefan FAWL


Cwmni cydweithredol yw Cynhyrchwyr Cig Oen ac Eidion Cyf (WLBP) sy’n eiddo i fwy na 7,000 o ffermwyr Cymru. Nod WLBP yw cryfhau hyder defnyddwyr drwy sicrhau safonau fferm drwy Gynllun Cig Eidion a Chig Oen Gwarant Fferm Da Byw Cymru (FAWL).

Asesir ffermydd gan Ardystio Bwyd Cymreig Safonol Cyf (QWFC), corff wedi’i achredu’n annibynnol gan Wasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig (UKAS) yn unol â safonau Ewropeaidd caeth.

Caiff ffermydd cig eidion a defaid ardystiedig eu hasesu gan aseswyr cymwysedig i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau FAWL.

Amdanom Ni

FAWL Checklist

Paratoi ar gyfer Asesiad FAWL


Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ddogfennau a gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eich asesiad FAWL:

Lawrlwythiadau

 

 

Other Sites

Cofnodion Fferm


Mae cyfleuster Cofnodion Fferm ac Iechyd Anifeiliaid ar gael i’r holl aelodau cynllun FAWL, cynllun gwarant ffermydd llaeth a chynllun Organig Cymru. Os ydych chi’n gynhyrchwr neu’n filfeddyg â diddordeb mewn defnyddio’r cyfleuster hwn, cliciwch isod i gofrestru.

Mewngofnodwch Cofrestru

Community Development

Newyddion


Yma cewch yr holl Newyddion a straeon diweddaraf yn y diwydiant a FAWL.

Darllen Mwy

Online Records Service

Ymunwch â ni


Os hoffech chi ymuno â Chynllun Gwarant Fferm Da Byw Cymru (FAWL) cliciwch ar y ddolen isod.

Ymunwch â ni

Cysylltu â Ni

Ffôn: 01970 636 688
E-bost: info@fawl.co.uk

Welsh Lamb & Beef Producers Ltd
Blwch Post 8, Gorseland
Ffordd y Gogledd, Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2WB

Anfon Neges