Croeso i wefan FAWL


Cwmni cydweithredol yw Cynhyrchwyr Cig Oen ac Eidion Cyf (WLBP) sy’n eiddo i fwy na 7,500 o ffermwyr Cymru. Nod WLBP yw cryfhau hyder defnyddwyr drwy sicrhau safonau fferm drwy Gynllun Cig Eidion a Chig Oen Gwarant Fferm Da Byw Cymru (FAWL).

Asesir ffermydd gan Ardystio Bwyd Cymreig Safonol Cyf (QWFC), corff wedi’i achredu’n annibynnol gan Wasanaeth Achredu’r Deyrnas Unedig (UKAS) yn unol â safonau Ewropeaidd caeth.

Caiff ffermydd cig eidion a defaid ardystiedig eu hasesu gan aseswyr cymwysedig i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau FAWL.

Amdanom Ni

FAWL Checklist

Cofnodion Fferm


Mae cyfleuster Cofnodion Fferm ac Iechyd Anifeiliaid ar gael i’r holl aelodau cynllun FAWL, cynllun gwarant ffermydd llaeth a chynllun Organig Cymru. Os ydych chi’n gynhyrchwr neu’n filfeddyg â diddordeb mewn defnyddio’r cyfleuster hwn, cliciwch isod i gofrestru.

Mewngofnodwch Cofrestru

Other Sites

Farm Records


The Farm Records and Animal Health plan facility is available to all producers in the WLBP lamb, beef (FAWL) scheme, dairy schemes and the Welsh Organic scheme. If you are a producer or vet and require access to the facility, please click below to register.

Log On Register

Community Development

Newyddion


Yma cewch yr holl Newyddion a straeon diweddaraf yn y diwydiant a FAWL.

Darllen Mwy

Online Records Service

Join Us


If you would like to Join the Farm Assured Welsh livestock Scheme (FAWL) please click the link below.

Join Us

Cysylltu â Ni

Ffôn: 01970 636 688
E-bost: info@fawl.co.uk

Welsh Lamb & Beef Producers Ltd
Blwch Post 8, Gorseland
Ffordd y Gogledd, Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2WB

Anfon Neges