Sut i wneud Cais:

  • Lawrlwythwch a darllenwch y Llawlyfr Cynhyrchwyr: Llawlyfr Cymraeg
  • Cwblhewch y Ffurflen Gais
  • Cwblhewch y Mandad Debyd Uniongyrchol (Direct Debit Mandate). Am wybodaeth o’r ffi gyfredol ar gyfer y cynllun cliciwch yma.
  • Anfonwch y Ffurflen Gais a’r Mandad Debyd Uniongyrchol at:

FAWL

PO Box 8, Gorseland

Ffordd y Gogledd, Aberystwyth

Ceredigion SY23 2WB

e-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

  • Bydd aseswr yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad asesu wedi i’r cais gael ei brosesu.

Postiwch neu e-bostiwch eich Ffurflen Gais a’r Dogfennau Perthnasol i’r cyfeiriad uchod.

Cofiwch gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiwn, neu os nad ydych chi’n gallu argraffu’r dogfennau.