Gan fod Cymru ar hyn o bryd mewn cyfnod clo cenedlaethol mae QWFC yn cefnogi'r weithred hon ac o ganlyniad wedi oedi ein asesiadau fferm. Mi fydd staff yn gweithio gartref yn ystod y cyfnod hwn ond gallwch gysylltu â ni trwy e-bost, neu gallwch adael neges ar ein peiriant ateb.

Diolch am eich cydweithrediad

Ewch i'n tudalen 'Cysylltu â Ni' i gael ein manylion cyswllt.

4ydd Ionawr 2021