Mae’r ardal hon yn rhoi cyngor iechyd a lles anifeiliaid ar gyfer defaid a gwartheg. Mae mathau o glefydau a phroblemau sy’n ymwneud ag iechyd anifeiliaid yn amrywio ac yn newid o dymor i dymor; mae’r ardal hon o’r wefan yn rhoi awgrymiadau a chyngor defnyddiol ar broblemau a all godi mewn da byw ar adegau penodol o’r flwyddyn, a materion cyffredinol sy’n ymwneud ag iechyd da byw.

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Gofynion cyfreithiol ar gyfer llawdriniaethau cyffredin ar y fferm